مجموعه سپهر تعامل سرویس بر این باور است که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و الزامات شغلی آسان‌ترین برنامه مدیریت موثر منابع انسانی یک سازمان است و سخت‌ترین مرحله آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به عبارت دیگر، صرف اینکه مدرکی هرچند بسیار معتبر در جیب من باشد به معنی توان انجام کار و پیشبرد موثر اهداف یک سازمان نیست بلکه تعهد به اهداف عالی، احترام به سلسله مراتب کاری، رعایت صداقت و امانت، تعصب و تعهد به پیشرفت و توسعه سازمان، احترام به شخصیت و شان انسانی کلیه همکاران، ارائه انتقادات و پیشنهادات اصلاح‌کننده اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به جلو است. در همین راستا، شرکت سپهر تعامل از کلیه افرادی که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هرچه بیشتر سازمان می‌دانند دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضی محترم، لطفا از طریق لینک زیر فرم مربوط به استخدام را دریافت نموده و با دقت پر کنید. سپس فرم را به نشانی ایمیل a.shirzad@sepehrtaamol.com ارسال نمایید.

دریافت فرم استخدام