دفترچه راهنما کاربر اندروید

قبل از استفاده از دستگاه خود برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. توضیحات بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.

ضمن تبریک سال نو خدمت مشتریان گرانقدر، به اطلاع می‌رساند شروع روز کاری شرکت سپهر تعامل سرویس، روز دوشنبه 6 فروردین 1403 می‌باشد.