منشور حقوق مشتریان سپهر تعامل سرویس

  • مشتریان عزیز سپهر تعامل سرویس برای رفع خرابی‌ها، خسارات و مشکلاتی که مشمول موارد ۱۸ ماهه‌ گارانتی است هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کنند.
  • شرکت در قبال دریافت فرم تکمیل شده اظهارات مشتری و دریافت گوشی، موظف به ارائه رسید پذیرش است.
  • کلیه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعویض شده تا 6 ماه شامل ضمانت است.
  • مدت زمان پشتیبانی و تامین قطعات، 3 سال از تاریخ فروش است.
  • در طول دوره 18 ماهه گارانتی، چنانچه گوشی پذیرش شود و پس از سپری شدن فرایند کارشناسی فنی، اطمینان حاصل گردد ایراد با تعمیرات قابل رفع نبوده و دستگاه تلفن همراه پذیرش شده، مشمول شرایط ابطال گارانتی نباشد، شرکت موظف است، دستگاه مذکور را با دستگاه تلفن همراه آکبند با همان مدل (در صورت وجود) یا مدل بالاتر با اخذ ما به التفاوت تعویض نماید.
  • ارسال و دریافت کالا برای مشتریانی که در شهر آنها نمایندگی سپهر تعامل سرویس وجود ندارد رایگان است.
  • اگر حین تعمیرات به دستگاه خسارتی وارد گردد، جبران آسیب وارده به عهده‌ی سپهر تعامل سرویس است.
  • در صورت شناسایی ایراد عملکردی کالا در مدت 14 روز تقویمی از فعالسازی، کالای آکبند تقدیم خواهد شد.
  • اگر در حین تعمیر دستگاه عیب جدیدی مشاهده شود، مراتب حداکثر طی ۲۴ ساعت به مشتری اعلام و شرایط جدید درخواستی وی اعمال می‌شود.
  • برای انجام امور خارج از گارانتی فاکتور ارائه می‌شود.

ضمن تبریک سال نو خدمت مشتریان گرانقدر، به اطلاع می‌رساند شروع روز کاری شرکت سپهر تعامل سرویس، روز دوشنبه 6 فروردین 1403 می‌باشد.